Seznam publikací v roce 2007

Ing. Tomáš Stárek
 1. CESTA K HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ITS Svítek M., Stárek T. Technologies & Prosperity Měsíčník - Informatika, komunikace, podnikání 09/2007
 2. ITS EVALUATION METHODOLOGY Stárek T., Svítek M. TRANSTEC, ČVUT, Praha, 2007
 3. ARCHITEKTURA A HODNOCENÍ ITS Stárek T., Svítek M. ITS Bratislava 2007, Bratislava, Slovensko
 4. PROSTŘEDKY PRO HODNOCENÍ ÚČINNOSTI DOPRAVĚ-TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ Stárek T., Svítek M. ITS Prague 2007, Praha, ČR
 5. SISTER - INTEGRACE TELEKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A GALILEA Stárek T., Svítek M., Tvrzský T. ITS Prague 2007, Praha, ČR
 6. EUROPE-WIDE MULTI-MODAL ON-TRIP TRAFFIC INFORMATION (EMOTION) Stárek T., Svítek M., Tvrzský T. ITS Prague 2007, Praha, ČR
 7. TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI MĚSTSKÝCH MÝTNÝCH SYSTÉMŮ Stárek T., Svítek M., Tvrzský T. ITS Prague 2007, Praha, ČR
 8. PŘESNÁ PREDIKCE ŽIVOTNOSTI POVRCHU VOZOVEK Svítek M., Matějovský Z., Tvrzský T., Hašek M., Stárek T. ITS Prague 2007, Praha, ČR
 9. VÝZKUM SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ A ARCHITEKTURY PRO UNIVERZÁLNÍ TELEMATICKOU VOZILDOVOU JEDNOTKU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR - V&V ROČNÍ ZPRÁVA 2006 2A-1TP1/138
 10. VÝZKUM ÚČINNOSTI TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ V DOPRAVĚ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR - V&V ROČNÍ ZPRÁVA 2006 1F41E/093/120
 11. ZAVÁDĚNÍ MÝTA VE MĚSTECH V PODMÍNKÁCH ČR MINISTERSTVO DOPRAVY ČR - V&V ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 2006 1F41D/099/120
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/