Seznam publikací v letech 2004-2007

Ing. Jindřich Sadil
 1. Bělinová, Z. - Sadil, J. - Svítek, M. ETNITE – evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů) In: Telematika pro regionální dopravu 2007 [CD-ROM]. Brno: KPM COnsult, 2007,
 2. Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. Project ETNITE In: ITS Prague 2007 [CD-ROM]. Praha: Wirelesscom, 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
 3. Sadil, J. Predictive Modeling of Traction Power Consumption and their Use in Intelligent Control Systems In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, s. 114-118. ISBN 978-80-01-03782-9.
 4. Sadil, J. Suboptimální řídicí procesy železniční trakce [Doktorandské minimum]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2007. 18 s.
 5. Bláha, J. - Krása, J. - Sadil, J. Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému In: WORKSHOP 2006. Praha: ČVUT, 2006, díl 2, s. 792-793. ISBN 80-01-03439-9.
 6. Bláha, J. - Krása, J. - Sadil, J. Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 792-793. ISBN 80-01-03439-9.
 7. J. Sadil, "Energetic Requirements for Train Traffic Diagram", Control of Power & Heating Systems 2006, pp. 161-165, Zlín, 2006
 8. Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J. - Bouchner, P. Etnite: building a european network on ITS training and education In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
 9. Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - et al. General Aspect of Driver-car Interaction In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
 10. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Calm-Gentle Introduction to Standard In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: University of Technology, 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
 11. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
 12. J. Sadil, Z. Bělinová, V. Vodrážka et. al., " Evaluation of Traction Power Consumption Control System in the Czech Republic and its Basic Component ", Conference ICINCO 2005, Barcelona 2005
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/