Seznam publikací v roce 2007 až 2007

Ing. Stanislav Novotný
 1. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al. Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006, s. 176-188.
 2. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J. - et al. Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator In: 7th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation. Athens: WSEAS, 2006, s. 287-293.
 3. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 285/06. 14 s.
 4. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. Zpětná projekce simulačních scén [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 283/06. 45 s.
 5. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O. - et al. Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006 [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 286/06. 56 s.
 6. Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K. - et al. Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 263/06. 17 s.
 7. Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M. Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 277/06. 7 s.
 8. Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M. - et al. Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 264/06. 14 s.
 9. Piekník, R. - Novotný, S. - Bouchner, P. Automatic Generation of Virtual Sceneries for Micro-sleep Measurements In: 3rd International School conference: Sleep a window to the world of wakefulness. Rostov: Rostovská státní univerzita, 2006, s. 186-194.
 10. Piekník, R. - Pěkný, J. - Novotný, S. Driving Simulator Laboratory for Driver Assessments Measurements In: IV-th International Student Scientific Conferention. Moskva: MIIT, 2006, s. 112-120. ISBN 5-7876-0104-1.
 11. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. Complex Analysis of Outputs from Driving Simulator Experiments focused on Drowsiness In: WSEAS Int. Conf. on Dynamical Systems and Control. Athens: WSEAS, 2005, s. 135-141.
 12. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sojka, J. Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005, s. 156-162.
 13. Bouchner, P. - Novotný, S. System with Driving Simulation Device for HMI Measurements In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
 14. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Novák, M. Laboratory of Adaptive Car Simulator [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 231/05. 15 s.
 15. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al. Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 253/05. 30 s.
 16. Novotný, S. Automatic Generation of Virtual Scenarios for Driving Simulators In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies . Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005, s. 100-107. ISBN 80-903298-3-7.
 17. Novotný, S. Automatické modelování silniční sítě v třírozměrné virtuální scéně [Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. 76 s.
 18. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 219/04. 48 s.
 19. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 216/04. 31 s.
 20. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 218/04. 48 s.
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/