Seznam publikací v letech 2004-2007

Ing. Jindřich Krása
  1. Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J. - Říha, P. Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 794-795. ISBN 80-01-03439-9.
  2. Bláha, J. - Krása, J. Measurement Analysis of Bioparameters of Human Operators in Critical Phases of Flight with Emhasis on Accident Prevention In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 790-791. ISBN 80-01-03439-9.
  3. Bláha, J. - Krása, J. - Bělinová, Z. Monitoring of Mobile Vehicles on the Earth Surface In: 5th Conference on Advanced Engineering Design AED 2006 [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
  4. Bláha, J. - Krása, J. - Sadil, J. Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému In: WORKSHOP 2006. Praha: ČVUT, 2006, díl 2, s. 792-793. ISBN 80-01-03439-9.
  5. J. Bláha , J. Krása, J. Sadil, "Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support", WORKSHOP ČVUT 2006, pp. 792-793, Praha 2006
  6. Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J. - Bláha, J. Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, ISBN 80-01-03439-9. 2005
  7. Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J. Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface In: Proceedings of the DSP - MCOM 2005 [CD-ROM]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, vol. 1, ISBN 80-8073-313-9.
  8. Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J. - Bouchner, P. Etnite: building a european network on ITS training and education In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
  9. Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - et al. General Aspect of Driver-car Interaction In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/