Seznam publikací v letech 2005-2008

Ing. Vladimír Faltus
  1. Bělinová, Z. - Faltus, V. - Wosyka, J.: Palubní jednotky - další využití, In: ITS Bratislava 2008. Bratislava: Technologies & Prosperity, 2008.
  2. Bělinová, Z. - Faltus, V. - Svítek, M.: Creation of Specialized ITS Bachelor and Master Study Programmes, In: TST Conference. Katowice: Faculty of Transport, Silesian University of Technology, 2008.
  3. Bělinová, Z. - Faltus, V. - Svítek, M.: Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy, In: Setkání kateder kybernetiky, měřicí a řídicí techniky a automatizace z České republiky a Slovenska. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky, 2008.
  4. Bělinová, Z. - Faltus, V. - Svítek, M.: Samostatný obor ITS na ČVUT, In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica: KPM Consult, 2008.
  5. Přibyl, P. - Hudeček, J. - Faltus, V.: Palubní jednotka - uživatelské potřeby [Výzkumná zpráva]. Praha: ELTODO, 2007. 253/07. 31 s.
  6. Čejka, J. - Faltus, V. - Šesták, D.: Studie MHD v Českých Budějovicích pro rok 2007. České Budějovice: Magistrát města České Budějovice, 2006.
  7. Faltus, V.: Tvorba nového učebního textu pro výuku odborného předmětu Doprava a přeprava [Bakalářská práce].
  8. Faltus, V.: Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení křižovatek [Profilový článek], In: Automatizace. Praha: 2005, roč. 48, č. 2, s. 88-91. ISSN 0005-125X.
  9. Faltus, V.: Návrh a implementace řídicích algoritmů železničních zabezpečovacích zařízení [Diplomová práce]
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/