Seznam publikací v letech 2002-2007

Ing. Petr Bouchner
 1. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al. Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006, s. 176-188.
 2. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J. - et al. Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator In: 7th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation. Athens: WSEAS, 2006, s. 287-293.
 3. Novák, M. - Bouchner, P. Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 280/06. 29 s.
 4. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 285/06. 14 s.
 5. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. Zpětná projekce simulačních scén [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 283/06. 45 s.
 6. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O. - et al. Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006 [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 286/06. 56 s.
 7. Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Bouchner, P. Improvement of Bus and Truck Driving Safety In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics [CD-ROM]. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
 8. Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Bouchner, P. Improvement of Bus and Truck Driving Safety [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. 257/06. 42 s.
 9. Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K. - et al. Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 263/06. 17 s.
 10. Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M. Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 277/06. 7 s.
 11. Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M. - et al. Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 264/06. 14 s.
 12. Piekník, R. - Novotný, S. - Bouchner, P. Automatic Generation of Virtual Sceneries for Micro-sleep Measurements In: 3rd International School conference: Sleep a window to the world of wakefulness. Rostov: Rostovská státní univerzita, 2006, s. 186-194. 2005
 13. Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J. - Bouchner, P. Etnite: building a european network on ITS training and education In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
 14. Bouchner, P. Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies . Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005, s. 81-99. ISBN 80-903298-3-7.
 15. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R. - Sojka, J. Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior In: Neural Network World. 2005, vol. 15, no. 2, s. 149-163. ISSN 1210-0552.
 16. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. Complex Analysis of Outputs from Driving Simulator Experiments focused on Drowsiness In: WSEAS Int. Conf. on Dynamical Systems and Control. Athens: WSEAS, 2005, s. 135-141.
 17. Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sojka, J. Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005, s. 156-162.
 18. Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - et al., "General Aspect of Driver-car Interaction", In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS, 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
 19. Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O. - Vysoký, P. Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB) [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. 233/05. 30 s.
 20. Bouchner, P. - Novotný, S. System with Driving Simulation Device for HMI Measurements In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
 21. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Novák, M. Laboratory of Adaptive Car Simulator [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 231/05. 15 s.
 22. Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al. Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 253/05. 30 s.
 23. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Calm-Gentle Introduction to Standard In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: University of Technology, 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
 24. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1. 2004
 25. Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - et al. Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. 192/04. 44 s.
 26. Bouchner, P. Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation In: Neural Network World. 2004, vol. 14, no. 1, s. 3-15. ISSN 1210-0552.
 27. Bouchner, P. Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, vol. 1, s. 3-15.
 28. Bouchner, P. VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, vol. 1, s. 65-72.
 29. Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O. - Vysoký, P. Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech [Výzkumná zpráva]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. LSS215/04. 39 s.
 30. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 219/04. 48 s.
 31. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 216/04. 31 s.
 32. Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al. Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 218/04. 48 s.
 33. Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - et al. Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. 191/04. 30 s.
 34. Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - et al. Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2004. 207/04. 54 s.
 35. Bouchner, P. Data Acquisition for Virtual Old Prague In: Central European Seminar on Computer Graphics . Wien: Technische Universität, 2002, s. 96-103.
 36. Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - et al. Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2002. 151/02. 20 s.
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/