Seznam publikací v letech 2004-2007

Ing. Zuzana Bělinová
 1. Bělinová, Z. Self-organization in transportation – myth or reality? In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, s. 245-248. ISBN 978-80-01-03782-9.
 2. Bělinová, Z. - Sadil, J. - Svítek, M. ETNITE – evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů) In: Telematika pro regionální dopravu 2007 [CD-ROM]. Brno: KPM COnsult, 2007,
 3. Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. Project ETNITE In: ITS Prague 2007 [CD-ROM]. Praha: Wirelesscom, 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
 4. Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J. - Říha, P. Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface In: Workshop 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. 794-795. ISBN 80-01-03439-9.
 5. Bláha, J. - Krása, J. - Bělinová, Z. Monitoring of Mobile Vehicles on the Earth Surface In: 5th Conference on Advanced Engineering Design AED 2006 [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
 6. Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J. Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface In: Proceedings of the DSP - MCOM 2005 [CD-ROM]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, vol. 1, ISBN 80-8073-313-9.
 7. Z. Bělinová, J. Rajnoch, M. Svítek, et al. "ETNITE: Building a European Network on ITS Training and Education", TST Conference, Katowice 2005
 8. Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - et al. General Aspect of Driver-car Interaction In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
 9. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Calm-Gentle Introduction to Standard In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: University of Technology, 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
 10. Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al. Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
 11. Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J. - Rajnoch, J. Evaluation of Traction Power Consumption Control System in The Czech Republic In: Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - proceedings. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2005, s. 328-331. ISBN 972-8865-31-7.
 12. Bláha, J. - Bělinová, Z. Data Transmission in Transport Telematics In: The 23rd IEEE Convention of Electrical & Electronics [CD-ROM]. Tel Aviv: IEEE, 2004,
 13. Bláha, J. - Bělinová, Z. Data Transmission Measurement for Analyze of System Parameters in ITS In: Workshop 2004 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2004, s. 1132-1133. ISBN 80-01-02945-X.
 14. Bláha, J. - Bělinová, Z. Wireless Data Transmission in Transport Telematics In: RTT 2004 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Telecommunications Engineering, 2004, ISBN 80-01-03063-6.
 15. Bláha, J. - Bělinová, Z. Application Wireless Technologies in Transportation In: Workshop 2003 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2003, vol. 1, s. 1124-1125.
Aktuální seznam publikací viz http://www.vvvs.cvut.cz/publ/